Od poptávky po implementaci a ostrý provoz

Jaký je nejčastější průběh od poptávky informačního systému HELIOS iNuvio až po samotnou implementaci ve vaší společnosti?

2. Úvodní jednání

Úvodní jednání obvykle probíhají ve dvou kolech. První schůzka je především o vyjasnění si vašich potřeb a o načerpání informací o vaší společnosti, procesech aktuálním a cílovém stavu. Tato schůzka není prezentací HELIOS iNuvio. Získané informace zpracujeme a spolu s konzultantem se připravíme na následnou schůzku, kde již ukážeme prostředí systému a požadované funkcionality HELIOS iNuvio pro řízení vašich firemních procesů. Informace získané během těchto jednání poslouží pro přípravu nabídky.

3. Předložení nabídky

Podle složitosti a rozsahu poptávky pro Vás připravíme obvykle do 10 dní komplexní nabídku,
ve které vám představíme návrh řešení včetně základních informací k doporučeným modulům/funkcionalitám  HELIOS iNuvio. Z nabídky také zjistíte, kolik Vás celé řešení včetně implementačních služeb bude stát. Součástí nabídky mohou být různé formy pořízení či financování celého projektu. S předloženou nabídkou Vás osobně seznámíme a zodpovíme případné dotazy.

4. Uzavření smlouvy

Po akceptaci nabídky je dalším nezbytným krokem uzavření smlouvy, na základě které můžeme společně pustit do realizace projektu. Smluvní dokumentaci kompletně připravíme.

5. Předimplementační analýza

Prakticky u všech projektů spojených s implementací ERP systému HELIOS iNuvio realizujeme tzv. Předimplementační analýzu, která má za cíl detailně zmapovat současný a budoucí stav a odhalit detailní rozsah implementace. Analýza sestává dle složitosti projektu z několika schůzek
a následného zpracování dokumentu analýzy, který se po jeho akceptaci stane klíčovým dokumentem pro samotnou implementaci. Proto je třeba analýze věnovat náležitou pozornost
a přípravu. Součástí analýzy bývá i harmonogram implementačních prací.

6. Implementační práce

Implementační práce probíhají v souladu s dokumentem Předimplementační analýzy. Implementaci provádí zkušený konzultant, u větších projektů se na implementaci podílí konzultantů více. Úspěšná implementace je dílem společným, aktivně se na ní podílí jak tým dodavatele, tak tým klíčových uživatelů zákazníka. O hladký průběh implementace se stará projektový manažer dodavatele. Stejně tak doporučujeme stanovit odpovědnou osobu za celý projekt i na straně zákazníka. Implementace probíhá po etapách a děje se jak u zákazníka, tak v prostorách dodavatele. Kromě samotné implementace systému probíhá i školení uživatelů.


7. Testovací provoz

Poté, co je implementace u konce, je vhodné přejit k testovacímu provozu nového informačního systému.  Testování může probíhat po jednotlivých oblastech, nebo po celkové implementaci dle předem dohodnutého harmonogramu. Testy doporučujeme provádět  souběžně s provozováním stávajícího systému. Na délku zkušebního provozu má vliv mnoho okolností a může se pohybovat
od několika dnů do několika týdnů. V průběhu testování se ladí poslední detaily a systém se připravuje na ostrý start.

8. Ostrý provoz

Předpokladem pro zahájení ostrého provozu je úspěšně zvládnutý testovací provoz a kompletně proškolený personál zákazníka.  Ostrý provoz znamená odstavení stávajícího systému a kompletní přechod na řízení společnosti prostřednictvím nově implementovaného informačního systému.  Pro ostrý start doporučujeme využít naší nabídky pro zvýšenou podporu vašich uživatelů tak, aby náběh nového systému  proběhl bez zbytečných komplikací. Nyní již můžete naplno využívat všech předností a vlastností vašeho nového informačního systému HELIOS iNuvio a posunout se ve svém podnikání směrem vpřed!

Mám zájem o nezávaznou prezentaci ERP systému HELIOS iNuvio nebo Easy