Oblasti řešení:


VÝROBA       ECOMMERCE a OBCHOD      EKONOMIKA A FINANCE      SKLADY A LOGISTIKA

Výroba


ERP systémy HELIOS zásadním způsobem pomáhají řídit a automatizovat výrobní procesy prakticky ve všech typech výrob. HELIOS nejčastěji řídí výrobu jak strojírenskou, elektrotechnickou, potravinářskou, chemickou, tak výrobu plastů. Výhod HELIOSu využívají i společnosti z oblasti automotive. 

Komplexní data vám efektivně pomohou nejen s přípravou a plánováním výroby, ale také s vyhodnocováním jednotlivých zakázek a obchodních případů. Řízení výroby je podpořenou vazbou na obchodní, skladové a ekonomické agendy, díky kterým můžete efektivně a rychle reagovat na měnící se podmínky trhu, což vám přináší nemalou konkurenční výhodu.

 • sofistikované nabídkové řízení propojené s výrobou poskytuje informace o budoucím plánu výroby a o očekávaných dopadech do plánování výroby
 • naopak poptávkové řízení umožňuje optimalizovat nákup materiálů do výroby a zvolit nejvhodnější formu kooperace 
 • technická příprava výroby (TPV) podporuje změnová řízení včetně možnosti jejich schvalování a nastavení platnosti změny v dokumentaci, historie změn kusovníku
 • práce s variantami a alternativami ve výrobě na úrovni technologického postupu
 • kontrola a analýza všech fází výroby od přípravy materiálů a jeho pohybu na pracovišti až po zpracování jednotlivých zakázek
 • sledování výrobních čísel a šarží, tracebilita výrobku, sledování exspirací
 • tvorba kalkulací, funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů s možností porovnání skutečných nákladů s následnou optimalizací, sledování nákladu na mzdu, stroje, energie a další přímé náklady
 • optimalizace skladových zásob, objednávky do výroby, rezervace skladových zásob na výrobní zakázky
 • podpora čárových kódu jak ve skladu, tak při odvádění výroby, dotykové displeje, sběr dat ze strojů, dokonalý přehled o rozpracované výrobě
 • kapacitní plánování výroby
 • sledování finančního stavu rozpracované/nedokončené výroby
 • podpora vícenásobných forem (lisostřiků), kdy jedna forma může sloužit pro více výrobků
 • propojení s CAD, CAM a PDM systémy pro správu technické dokumentace, například se Solidworks PDM
 • dodávka CAD/CAM řešení včetně školení a služeb, dodávka technologií pro profesionální 3D skenování  a CNC strojů SLV EDU
 • kontrola jakosti, podpora ISO norem, vyhodnocení kvality
 • EDI komunikace pro elektronickou výměnu dokladů
 • propojení výroby s obchodem, eshopem

eCommerce, obchod


ERP systémy HELIOS představují komplexní a spolehlivé řešení pro všechny obchodní společnosti s různými specifiky. Především ERP systém HELIOS iNuvio  poskytuje dokonalou podporu  pro firmy z oblasti B2B, B2C či fungující v oblasti eCommerce

HELIOS poskytuje funkce pro  automatizaci ekonomického řízení společnosti, řízení skladových zásob, komunikaci s pobočkami či prodejnami včetně podpory pro komunikaci s dodavateli, přepravci, ale především se samotnými zákazníky. V neposlední řadě lze ERP systém HELIOS propojit s eShopem či b2b portálem a využívat všech výhod ecommerce.

 • řízení obchodních případů umožňuje sledovat stav jednotlivých obchodních případů/zakázek včetně nákladů a výnosů na zakázce k danému termínu

 • řízení vztahů se zákazníky, zpracování nabídek či možnost využití poptávkových řízení

 • řešení problematiky objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby, vyřizování reklamací, evidenci výrobních čísel, šarží či exspirací, fakturací, provázanost všech návazných dokladů

 • vyhodnocování tržeb, pokročilé řešení pro provádění inventur

 • detailní vyhodnocení prodejů podle mnoha kritérií

 • přehled veškerého zboží, výrobků či nabízených služeb

 • možnost práce s neomezeným počtem skladů, sledování historie ke položce, skladové pohyby, přehled nákupních a prodejních cen

 • práce s čárovými kódy, umístěním na skladě, možnost rozšíření o řízené skladovaní (WMS)

 • snadná cenotvorba s možností vytváření různých akcí a slev, sdílení všech údajů napříč celou firmou (prodejnami, pobočkami, eshopem...)

 • podpora pokladních systémů (POS) včetně práce s QR a čárovými kódy

 • jednoduché a efektivní zadávání dat umožní rychle odbavit každého zákazníka 

 • BI, výkazy a reporty, řízeni cashflow 

 • podpora digitalizace zpracování a výměny dokladů prostřednictvím EDI, OCR 

 • napojení na dopravce prostřednictvím služby Balíkobot

 • Intrastat, EKO-KOM


Ekonomika a finance


Získejte jasný a rychlý přehled o všech ekonomických záležitostech ve vaší firmě.  Pro zodpovědné rozhodování o klíčové ekonomice vašeho podniku Vám ERP systém HELIOS a jeho funkcionality  z oblasti účetnictví, controllingu, správy majetku, cashflow poskytnou snadný přístup k těm nejdůležitějším a aktuálním  informacím. 

K tomu můžete využít přístup k těmto datům skrz samotný HELIOS, případně prostřednictvím nástroje business intelligence BI Reporting.cz, který je dostupný prostřednictvím webového prohlížeče.

 • HELIOS poskytne komplexní nástroje pro vedení účetní agendy vaší firmy vždy ve 100% souladu s legislativou
 • součástí funkcionalit jsou i funkce pro vyhodnocování ekonomiky firmy a řada controllingových nástrojů
 • k dispozici je řada základních sestav, jako například předvaha, rozvaha, výsledovky
 • kompletně řeší evidenci a zpracování přiznání DPH, pohyby na jednotlivých kontech, stav pohledávek, závazků apod.
 • podporuje elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC, EDI a vazbu na datové schránky. HELIOS lze rozšířit o nástroje pro vytěžování přijatých dokladů a jejich snadný zápis do příslušných agend s minimální pracností
 • podpora pro mezinárodní účetní standardy (IFRS, US GAAP)
 • propojení na rejstříky jako je Registru plátců DPH, Insolvenčním rejstřík, Creditcheck pro české i slovenské subjekty, ověří správnosti údajů nebo přímo načte organizaci z Obchodního rejstříku nebo registru ARES ČR a Obchodního a Živnostenského rejstříku SR
 • v rámci řízeni cash-flow eviduje reálný tok peněz a předkládá informace pro eventuální regulaci úhrad v následujících obdobích
 • možnost sledování krátkodobých pohledávek a závazků pro plynulou práci s firemními financemi
 • samozřejmostí je podpora komunikace s bankami, evidence splátkových kalendářů, leasingu a správa majetku
 • podpora pro dodatečné související náklady, rozpouštění  a přeúčtování režií
 • práce s hotovostí v modulu pokladna, podpora platebních karet

Sklady a logistika


Propracovaná skladová evidence je potřeba všude tam, kde je nutné evidovat skladové zásoby, sledovat jejich pohyb, šarže, exspirace, výrobní čísla, jakost a podobně.  Týká se to jak firem zabývajících se maloobchodem či velkoobchodem, ale i společností výrobních. Bez skladové evidence se neobejde prakticky žádný eshop a dobře fungující sklad je často klíčem k rychlému odbavení zákazníka a tím k jeho spokojenosti. Díky propracované funkcionalitě skladu v rámci ERP systému HELIOS a jeho vazbám jak přes ekonomické, obchodní ale i výrobní moduly umožňuje efektivní řízení zásob a poskytuje informace o množství na skladě o finančním stavu zásob, o rezervacích, dispozici zboží či matriálu na zakázku nebo do výroby a poskytuje  veškeré informace jak pro obchod, tak pro nákup. 

Vazba skladu na další logistické moduly jako je Doprava, Spedice nebo třeba napojení na Balíkobot usnadňuje řízení celé firmy a především efektivně pomáhá k odbavení požadavků zákazníků, které by jinak bylo velmi obtížné zvládat. Díky existujícímu řešení ze povýšit skladovou evidenci na pro řízený logistický sklad (WMS) a maximalizovat efektivitu a minimalizovat chybovost prostřednictvím mobilních terminálů vybavených čtečkami čárových kódů.

 • HELIOS  standardně umožňuje evidenci skladových zásob (zboží, materiálu) na libovolném počtu skladů včetně umístění
 • hodnotu zásob lze evidovat v průměrných cenách nebo metodou FIFO, samozřejmostí je možnost sledování šarží, expirací, výrobních čísel, jakosti a variant zboží
 • ke každé skladové položce lze snadno zobrazit tok veškerých dokladů od poptávky, přes objednávku, příjemku, přijatou fakturu, rezervace, výdejku až po  vydanou fakturu či prodejku za hotové
 • lze sledovat náklady, párování příjemek s fakturami došlými
 • možnost účtování prvotních dokladů na základě přednastavení
 • podporuje správu skladu reklamací, prodejen, komisních skladů i následných hlášení
 • pro podporu prodeje- HELIOS nabízí široké možnosti cenotvorby - ceníky, rabaty, bonusy, cenové hladiny, nabídkové ceny (lze evidovat ceny jak dodavatelské, tak odběratelské)
 • nezbytnou součástí jsou skladové inventury a závěrky jednotlivých skladů
 • vazba skladu na oddělení nákupu umožňuje evidenci nákupních objednávek, generování vydaných objednávek dle předem nastavených optimalizačních požadavků
 • možnost realizace příjmu na sklad pomocí čárových kódů, či importem
 • podporuje rezervace zboží při příjmu na jednotlivé zakázky, objednávky
 • objednávku lze vykrýt již ihned po realizaci příjmu na sklad bez nutnosti čekat na fakturu
 • kontrola výdeje zboží pomocí čárových kódů
 • vazba na modul dopravy
 • možnost napojení na dopravce Balíkobot
 • skladovou evidenci lze rozšířit o plnohodnotný řízený sklad, tzv. Warehouse Management System (WMS)
 • další podpůrné funkcionality jsou EKO-KOM, Intrastat
 • EDI pro elektronickou výměnu dokladů a automatizaci při příjmu a kontrole oproti prvotním dokladům
 • a mnoho dalšího

Chcete vědět, jak by HELIOS pomohl právě Vám?