HELIOS iNuvio

Informační systém pro malé a středně velké společnosti. Škálovatelný, uživatelsky přizpůsobitelný a otevřený.

HELIOS iNuvio - modulární ERP systém

HELIOS iNuvio patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy pro malé a střední podniky. Tento informační systém je efektivním nástrojem nejen pro řízení firmy, ale také pro automatizaci rutinních operací, zefektivnění provozu a snížení nákladů. 

Svou funkcionalitou pokrývá široké množství oborových řešení, a tím dokáže vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům ze strany rozmanitých zákazníků. HELIOS iNuvio dokáže přesně reagovat na specifika a požadavky jednotlivých odvětví.  

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU

Uživatelské dashboardy s předpřipravenou sadou widgetů
Business Intelligence, manažerská data jakožto nativní součást systému
Informační panel s funkcionalitou aktivních komentářů, náhledu na dokumenty a mnoho dalšího
Projektové řízení pro efektivní plánování, realizaci, evidenci a vyhodnocování projektů
ePortál - nástroj pro přímou publikaci dat na web
Mobilní aplikace, které vám spolehlivě zpřístupní informace kdykoliv a kdekoliv
Otevřená architektura umožňující konfiguraci a propojení dle individuálních požadavků
Široká paleta poskytnutých integračních řešení, která pokrývají celý proces

HELIOS iNuvio se mimo jiné vyznačuje i tím, že díky své modularitě může růst s potřebami firmy. Tedy případné další funkcionality a moduly lze pořizovat a implementovat postupně podle potřeb. V HELIOS iNuvio tedy využíváte jen to, co pro řízení firmy potřebujete.

 

 

EKONOMIKA

Modul Účetnictví informačního systému HELIOS iNuvio spojuje klíčová data všech prvotních agend. Zajistí snadný přístup k nejdůležitějším informacím managementu a podpoří rozhodování o zásadních ekonomických záležitostech ve společnosti.

 

 

PERSONALISTIKA A MZDY

HELIOS iNuvio pomáhá s evidencí personálních
a mzdových údajů zaměstnance a všech jeho dokumentů, plánuje školení a prohlídky, je pomocníkem v procesu výběrového řízení nových uchazečů. Efektivně zpracovává všechny typy mezd, vytváří a tiskne jakékoliv sestavy
a formuláře. Podporuje elektronickou komunikaci. Vytváří statistická šetření, účtuje, připravuje platební příkazy a mnoho dalšího...

 

 

OBCHOD A MARKETING

Z pohledu obchodních procesů slouží informační systém HELIOS iNuvio k efektivnímu řízení skladových zásob, nákupu, prodeje zboží, výrobků, materiálů či služeb a je úzce spojen s modulem Sklad. Řeší problematiku objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby apod.

 

 

 

SKLADY

Funkcionalita umožňuje vedení skladové agendy, tvorbu skladových dokladů (příjemky, výdejky)
a inventur. U každé skladové karty je možné evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, různé měrné jednotky, čárové kódy, externí dokumenty, dodavatele atd.) a získat přesný a podrobný přehled o změnách jejího stavu na skladě, pohybu výrobních čísel, či umístění. Funkcionalita obsahuje také podporu výrobních čísel a šarží a paletových etiket s SSCC kódem.

 

 

VÝROBA

Moduly Výroba informačního systému HELIOS iNuvio významně podporují komplexní řízení všech typů výroby. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat "životopis" výrobku, navazuje produktivní řízení
a plánování efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech.

 


ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Modul Projektové řízení je určený pro plánování, realizaci, sledování průběhu, evidenci
a vyhodnocování projektů. Poskytuje přehled
o všech vašich projektech řízených vodopádovým přístupem. Umožňuje řídit projekty bez nutnosti dodatečného - neintegrovaného - softwaru. Projekty lze logicky členit pomocí etap. Etapy lze strukturovat naplánováním konkrétními úlohamiCONTROLING

V agendě HELIOS Controlling zařazeny moduly, které uživatelům pomáhají v oblasti manažerského vyhodnocování, controllingu. Například jde moduly Výkazy a reporty, Finanční analýza
a plánování, Mezinárodní účetní standardy,  

Řízení peněžních toků, nebo BI Reporting.cz. QMS

Mezi moduly spadající do oblasti řízení kvality například patří agenda pro správu Reklamací, Řízení auditů a neshod, Řízená dokumentace, Řízení rizik, Údržba strojů a zařízení, nebo modul Vztahy s obchodními partnery.OBCHODNÍ PARTNEŘI A CRM

Obsahuje základní číselníky HELIOSu (organizace, kontakty, kontaktní osoby) a také přehledy týkající se CRM. Agenda CRM, ve které je možné evidovat složitější obchodní případy s delší průběžnou dobou mezi zahájením obchodních aktivit
a konečným uzavřením smlouvy, poskytuje informace o plánovaných i uskutečněných komunikacích se stávajícími i potenciálními obchodními partnery a o jejich výsledku.ŘÍZENÍ PROCESŮ

Umožňují řídit a automatizovat procesy ve společnosti a tím zrychlit a zjednodušit práci všem uživatelům systému. Obsahují tyto agendy: Workflow - Schvalování dokladů - Schvalování docházky - Evidence pošty a datové schránky - Generování faktur přijatých z došlé pošty - Scanování dokumentů - HeInfo - Automat - Notifikační předpisyNÁSTROJE PŘIZPŮSOBENÍ

Nástroje customizace přinášejí možnost vlastních programových úpravy systému za použití nástrojů v systému.  Nástroje vizualizace zase poskytují možnosti úprav a přizpůsobení vzhledu systému dle vlastních preferencí uživatelů systému. Umožňují vlastní definice tiskových formulářů, uživatelských sloupců, vlastní ikony, přejmenování atributů a vytváření uživatelského menu. Uživatelské editory dokáží přizpůsobit vzhled jednotlivých zadávacích editorů bez závislosti na dodavateli. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole mohou být hlídaná pro povinnost vyplnění.DOPRAVA

Modul Přepravní služby informačního systému HELIOS iNuvio je určen pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii Heliosu "Spedice") i kusových (v terminologii Heliosu "Sběrná služba") zásilek do zahraničí a po tuzemsku. Modul Přepravní služby zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňují vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů
o zásilce. Kromě pozemních zásilek umožňuje také evidenci údajů o leteckých, námořních
a železničních zásilkách.

S ERP systémem HELIOS iNuvio máme vždy aktuální a relevantní informace
o stavu naší firmy. Tak, jak je potřebujete vidět právě my. Vše na jednom místě. Ihned. Online.

Také se chcete o HELIOS iNuvio dozvědět více? Nezávazně a zdarma.