Analýza firemních procesů a jejich optimalizace

Rychlé tempo moderního světa a vysoce konkurenční prostředí vyžaduje, aby se obchodní procesy realizovaly mnohem rychleji a efektivněji, než doposud. Mezi hlavní výzvy, kterým společnosti dlouhodobě čelí, patří nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, fluktuace zaměstnanců, nestabilní situace na trhu a nárůst nákladů. Řešení se často nachází právě v automatizaci a digitalizaci, která zajistí spolehlivou předvídatelnost, opakovatelnost, sníží riziko a přináší transparentnost do realizace zakázek i optimalizaci nákladů. 

Podnikové procesy

Začněme definicí, co jsou to podnikové procesy. Obecně podnikové procesy zahrnují systémy a metodiky, které organizace používá
k dosažení svých cílů.  V této kapitolce se nebudeme věnovat tomu, jak si má firma vytvořit vlastní strategii a jak s ní pracovat.  Každá firemní strategie definuje krátkodobé i střednědobé cíle. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je třeba mít pro jejich dosažení definované cestičky - procesy.  Jejich správné nastavení je jedním z klíčů, jak  naplňovat strategii, jak být efektivní a jak získat potřebnou konkurenční výhodu. Tyto podnikové procesy lze zmapovat a stanovit oblasti, kde jsou příležitosti ke zlepšení a zvýšení efektivity.   

Díky našim zkušenostem vám pomůžeme vaše podnikové procesy optimalizovat. Naši konzultanti mají znalosti z řady různých odvětví, především výroby, logistiky a služeb. Můžeme vám tak poskytnout odborné rady, jak vaše procesy zlepšit a dosáhnout tak vyšší efektivity, účinnosti a hospodárnosti.  

Analýza a optimalizace firemních procesů

Provedením analýzy stávajících firemních postupů získáte přehlednou zprávu, která nejprve popíše současný stav vašich procesů a činností, identifikuje úzká místa a ukáže na případné nedostatky ve vašich procesech.  Následně vám poskytneme doporučení, jak vhodnými kroky docílit potřebných změn. 

Cílem těchto změn je, aby vaše organizace s využitím stávajících zdrojů dosahovala co nejlepších výsledků. Navržené změny lze podpořit  doporučením na zavedení moderních metod řízení a softwarových nástrojů

Analýza vám také pomůže definovat klíčové požadavky na nové podnikové procesy nebo technologie, které jsou důležité pro váš růst a zvýšení vaší konkurenceschopnosti na trzích, kde působíte. Skvělých výsledků dosahujeme mimo jiné i tím, že řadu procesů lze automatizovat a digitalizovat

Podstatná je také skutečnost, že optimálně nastavené procesy mají výrazný vliv na větší spokojenost vašich zákazníků

Výše uvedené lze tedy shrnout do několika bodů, které definují obsah nabízené služby. Ta zahrnuje:

  • podrobnou analýzu stávajících procesů

  • identifikaci úzkých a problematických míst

  • návrh doporučení, jak problematická místa odstranit, nebo optimalizovat s pomocí stávajících firemních nástrojů a zdrojů

  • návrh, jak problematická místa odstranit, nebo optimalizovat implementací nových postupů, nástrojů a řešení dle vašich specifických potřeb s využitím prvků digitalizace

Tento způsob provedení analýzy umožňuje na vaši firmu pohlédnout "z venku" očima nezávislých odborníků a poskytne vám skvělou zpětnou vazbu, kterou často díky roky zavedeným postupům a "provozní slepotě" je velmi obtížné odhalit interně.

Analýzou to zpravidla nekončí

Provedení analýzy může představovat začátek dlouhodobé spolupráce. Naši konzultanti vám mohou být nápomocni při realizaci doporučených změn a mohou být supervizory nad celým procesem optimalizace ve vaší společnosti.

V souvislosti s Průmyslem 4.0 čelí společnosti novým výzvám. Digitální transformace nejen výrobních procesů vyžaduje přehodnocení a přepracování stávajících podnikových procesů. Naši odborníci vám pomohou s jejich  reinženýringem tak, abyste byli na digitální transformaci včas připraveni. Proces digitalizace může probíhat postupně a zahrnuje automatizaci manuálních úkolů, které obvykle vykonávají lidé.

Nabízené služby mohou zahrnovat pomoc při řízení projektů či zakázek či podporu při zavedení komplexního informačního systému. Našim společným cílem je dlouhodobé zvyšování prosperity vaší firmy. 

Nabízený individuální přístup reflektuje vaše potřeby, vaši strategii. K optimalizaci procesů můžete využít svých stávajících možností a nástrojů, nebo našich doporučených řešení. 

Zařaďte vyšší rychlost a posuňte vaši firmu na další úroveň: získejte potřebná data, zaveď te automatizaci a dosáhněte vyšší produktivity. Digitalizaci nevnímejte jako nutné zlo, ale jako příležitost. Je to dlouhodobý proces, který nelze zastavit.  Začnete s digitalizací dříve vy, nebo vaše konkurence? Digitalizace sama o sobě přestává být konkurenční výhodou, začíná být standardem, který je především díky internetu dostupný všem.