SolidVision Connector

Cesta k propojení konstrukčních a výrobních dat mezi SOLIDWORKS PDM a ERP systémem

SolidVision Connector usnadňuje vytvoření komplexního podnikového informačního řešení, které umožní sdílení dokumentů a informací o výrobku v rámci celé společnosti, a to během celého životního cyklu výrobku - od jeho návrhu přes přípravu výroby, produkci až po údržbu u zákazníka. Díky navázání na SOLIDWORKS PDM zajišťuje soulad revizí projektové dokumentace s daty
v informačním systému a podporuje dosahování vysokých firemních a projektových standardů. Nasazení SOLIDWORKS PDM Professional a jeho propojení na podnikový informační systém pomocí SolidVision Connectoru se může stát základem pro vaše PLM řešení.

SolidVision Connector

Zjednodušuje zajištění konzistence dat pro výrobu v podnikových informačních systémech jako je např. HELIOS iNuvio, pro který je již existuje plugin pro SolidVision Connector a je využíván u řady zákazníků. Díky navázání přenosů dat na procesy schvalování
v konstrukci a přípravě výroby zajišťuje soulad mezi platnou výkresovou dokumentací a daty v podnikovém informačním systému. Zároveň zaměstnance zbavuje rutinní práce spojené s ručním či poloautomatickým předáváním informací mezi podnikovými systémy, a tak nejen zvyšuje produktivitu pracovníků společnosti, ale především brání zavlečení chyb.

Podmínkou nasazení propojení SolidVision Connector je implementovaný systém pro správu dat SOLIDWORKS PDM Professional, doporučeno je využívání CAD SOLIDWORKS jako hlavního CAD nástroje v konstrukci.

Hlavní vlastnosti řešení se SolidVision Connector

Rozšířená správa katalogových komponent v PDM

 • párování katalogových CAD modelů a položkami podnikového IS
 • vyhodnocování dostupnosti komponent v IS a PDM a jejich použitelnosti pro projekty

Podpora řízení projektu pomocí PDM

 • přenos dat do IS navázán na schvalování dokumentace pomocí nastaveného workflow
 • řízený přístup k projektové dokumentaci
 • podpora týmové spolupráce

Pokročilá práce s kusovníky

 • prohlížení a posuzování rozpracovaných kusovníků bez nativních aplikací
 • možnost porovnávání kusovníků - z CAD modelu, z informačního systému
 • vytváření jednotného mechatronického kusovníku a jeho přenášení do IS

Doplněk PDM pro CAD SOLIDWORKS a MS Office

 • vyzvednutí, odevzdání i schvalování projektu v PDM plně integrováno do klíčových aplikací
 • revize dokumentace jsou řízeny pomocí workflow životního cyklu projektu
 • uživatel spouští všechny funkce ze svého známého prostředí

Komplexní správa dat pro mechatronický návrh

SolidVision Connector zjednodušuje koordinaci mezi projekcí řídicích systémů, využívající specializované návrhové systémy pracující se schématy elektrických, pneumatických a hydraulických zapojení, a vývojem mechanických komponent v CAD SOLIDWORKS. SolidVision Connector urychluje konsolidaci a přenos všech návrhových dat do podnikových informačních systémů. Díky zapojení SOLIDWORKS PDM zajistí soulad revizí projektové dokumentace s daty v informačním systému a podpoří dosahování vysokých projektových standardů.

SolidVision Connector podporuje vytváření jednotného mechatronického kusovníku. Se SolidVision Connectorem pošlete
z návrhového systému objednací údaje potřebných komponent použitých ve schématech řídících obvodů do informačního systému
a zároveň je snadno spárujete s odpovídajícími 3D modely CAD systému SOLIDWORKS. To zajistí konzistentní data v kusovnících mechatronických systémů a efektivní práci s nimi. Rychle pak mohou být odhaleny případné rozpory mezi mechanickým návrhem
a návrhem řídicí logiky - elektrické, pneumatické či hydraulické části návrhu. Výsledný produkt tak může být připraven do výroby kvalitněji, rychleji a levněji.

V oblasti mechatronických systémů byl implementován spolu se systémy Altium, EPLAN, FluidDraw a je připraven na zpracování libovolných strukturovaných dat.

SolidVision Connector je moderně navržený a otevřený nástroj, který umožňuje propojení velkého množství informačních systémů bez ohledu na použitou technologii. Umí komunikovat prostřednictvím webových služeb, přistupovat k databázím, využívat xml komunikaci i další cesty.

Chcete se o SolidVision Connectoru dozvědět více?